Odontologia Conservadora

L'odontologia conservadora i restauradora ens permet prevenir, eliminar i guarir la càries dental en totes les seves fases, des de la menor a la major destrucció de teixit dentari. La càries dental pot afectar lleument a l'estructura dentària, destruint únicament l'esmalt o progressar a estadis més greus, envaint teixits més profunds com són la dentina o la pulpa dental.

El tractament de la càries dental es basa en l'eliminació del teixit infectat i la posterior reconstrucció del teixit perdut per materials biocompatibles, en aquest cas resines compostes. És el que abans popularment coneixíem com els empats dentals i el que actualment diem obturacions dentals.

A dia d'avui, l'odontologia restauradora engloba un arsenal de possibilitats quant a la tècnica i materials de restauració. Les antigues restauracions d'amalgama de plata han perdut popularitat en favor d'altres materials de més fàcil maneig, amb majors propietats físiques i químiques i amb millors resultats estètics.