Implantologia

La implantologia és la ciència que estudia els implants dentals i, després d'una àmplia investigació científica, ha donat evidència al fet que aquests són la millor solució per a la substitució permanent de les dents absents. Han fet possible aconseguir resultats fiables que proporcionen una gran millora estètica i funcional al pacient.

L'implant dental és de titani i és acceptat per l'organisme (os) com a propi. D'aquesta manera, l'os creix ràpidament al voltant d'ell, produint-se una unió estable i duradora.

Per aconseguir la reposició d'una dent mitjançant un implant, cal col·locar primer el cargol de titani en l'os i posteriorment sobre l'implant es col·loca una corona de ceràmica, en la majoria dels casos, o de resina segons el cas.

Actualment i si les ocasions ho permeten, es pot col·locar l'implant i la dent en el mateix dia de la cirurgia. Això és el que anomenem tècnica de "dents en un sol dia o implant immediat".

Avui dia el pacient ha de saber que amb les tècniques de regeneració òssia existents (elevació del si maxil·lar, augment del vorell alveolar, preservació de l'alvèol) podem col·locar implants dentals amb un percentatge d'èxit molt elevat en pràcticament tots els casos.

 

ALL-ON-4

El concepte de tractament All-on-4 es va desenvolupar per proporcionar una restauració eficaç i fiable als pacients edèntuls utilitzant només quatre implants per suportar una pròtesi d'arcada completa amb càrrega immediata. És una tècnica senzilla que està orientada a reposar en el mateix dia, les dents de l'arcada dental superior i inferior amb un nombre reduït d'implants col·locant-los d'una forma característica.
En reduir-se el nombre d'implants resulta ser una tècnica de pròtesi fixa més econòmica.

      

 

 

IMPLANTES DE ZIRCONIO

Una de les dificultats i complicacions estètiques en posar implants a la zona anterior, a la línia del somriure, és la visualització d'una vora negra a la zona gingival de la corona de la dent. Aquest problema es resol amb els implants de zirconio molt més estètics i histològicament sense diferència en la resposta orgànica d'aquests implants comparant-los amb els de titani.